Barometern

Barometern renoverar och bygger om sina lokaler till nya fin arbetsmiljö för personal och kunder. Vi utför både Elinstallationer, brandlarm, passersystem och inbrottslarm och ny ventilationsanläggning i hela fastigheten.

Kund: Dynacon