Husaren

Renovering och ombyggnad av lokaler för uthyrningsverksamhet av förråd.

Kund:  Bygus och All- in Storage