Kvarteret Björken

Vi utför el och tele i ny hälsocentral, tandläkare och öppen förskola åt Landstinget.

Kund: Hansabygg