Kvarteret Konvaljen

Nytt 15-våningshus döpt till ”Kajalen”, byggs vid Lasarettsområdet åt Kalmarhem.

Kund: Hansa Bygg AB